camera nguy trang

THIẾT BỊ MẠNG

MÁY CHẤM CÔNG BẰNG VÂN TAY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dịch vụ

Video clip

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

Camera VDTECH

Camera VDTECH 135NA1.0
Giá: 700.000VNĐ
Camera VDTECH 135AHDSL 2.0
Giá: 1.020.000VNĐ
CAMERA VDTECH207ANA 1.0MP
Giá: 840.000VNĐ
Camera VDTECH 207ANA 2.4MP
Giá: 1.120.000VNĐ
VDTECH 270ANA 1.0MP
Giá: 900.000VNĐ
VDT 360ANA 1.0mp
Giá: 1.100.000VNĐ
VDT 360ANA 2.4 mp
Giá: 1.420.000VNĐ
VDT 3060 ANA 2.0mp
Giá: 1.380.000VNĐ
VDT 3060NA 2.4mp
Giá: 1.620.000VNĐ
VDT 135AHD 3.0mp
Giá: 1.560.000VNĐ
VDT 270ANA  4.0mp
Giá: 2.500.000VNĐ
VDT 270ANA 3.0mp
Giá: 1.660.000VNĐ
  • Hotline 0818000038
  • Kinh Doanh 0976233226
  • Kỹ Thuật 0946233226
  • Kế toán 0975233226
  • Báo hư 0937251919
  • Tổng đài CSKH toàn quốc 24/7 0822478888